Документи

   
id Описание Име на файл  
2 Презентация на ИАГ на откриващата среща по проекта Горите и горските екосистемни услуги FES.ppt Изтигли
3 Презентация за съвместна работна среща по проекти „Гори и гористи местности- картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“ FOR OUR FUTURЕ и "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap", ПДП meeting-forourfuture.ppt Изтигли