За екипа

д-р Албена Бобева

Проектен мениджър

д-р инж. Анна Петракиева

Координатор на проекта

д-р инж. Деница Пандева

Експерт "Екосистемни услуги"

инж. Илия Ангелов

Експерт "Инвентаризация на горите"

инж. Валентин Чамбов

Екперт "Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите"

инж. Йордан Палигоров

Експерт "Устойчиво управление на горите"

 

инж. Васил Цигов

Експерт "Информационни технологии и онлайн горска платформа"

Деница Александрова

Юристконсулт по проекта

 

Екатерина Ганчовска

Счетоводител на проекта